';

Expansion av Alu-Stol-Bud

Layer

Expansion av Alu-Stol-Bud till nya utländska marknader i Norge och Sverige med högkvalitativa produkter i form av inglasningar av aluminium och glas för balkonger och uterum.

Syfte och planerad effekt av projektet:

Företaget förväntar sig att det till följd av internationaliseringen:

  • kommer in på nya utländska marknader
  • ökar sina intäkter från exportförsäljning,
  • utvecklar sin verksamhet tack vare nya erfarenheter från ekonomiskt samarbete av internationell karaktär,
  • får nya bekantskaper och knyter nya affärskontakter

Projektets värde:
Totalt värde för projektet uppgår till: 556 361,11 PLN

Bidrag från europeiska fonder:
Medfinansiering i projektet som utgör de minimis-stöd: 384 477,18 PLN

Genomförandetid:
2021-11-15 – 2023-05-10

Menu